DAS – Den Alternative Skole

er oprettet på forældreinitiativ i 1974 – initiativet udgik fra Hillerød Lilleskole.

Næste informationsaften - tirsdag den 17. jan kl. 19-21

Den bærende ide var at skabe en skole, der var fri, opsøgende og udadvendt, og hvor eleverne blev udfordret til at påtage sig et medansvar for deres skole.

Fra 1981 ophører skolefællesskabet med Hillerød Lilleskole, og DAS bliver en selvstændig skole med egen bestyrelse og ledelse. Skønt skolen altid har ligget i Hillerød, har den også modtaget elever fra oplandet. Det er stadig tilfældet. I dag har skolen folkeskolens afgangsprøver efter både 9. og 10. klasse.

Skolen har elever i 7., 8., 9. og 10. klasse. Klasserne er små, og skolens undervisning og liv udfoldes i hverdagen på skolen i undervisningstiden mellem kl. 9 og kl. 15 – og på de mange studieture og lejrskoler, som både er en del af skolens undervisning og af det fællesskab elever og ansatte værdsætter og til stadighed fornyer.

Vores mission, vision & værdier